Obszar działania Firmy - mapy

Firma kaTECH swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim obszar powiatów: iławskiego, ostródzkiego, nowomiejskiego i działdowskiego.

Oczywiście działam również poza tym obszarem. Zapraszam do współpracy i proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.


Pokaż Zakładany obszar działalności na większej mapie




Mapa dojazdu do Firmy:

Jeśli chcesz zamówić usługę osobiście, skorzystaj z mapy zamieszczonej poniżej.


Pokaż Złotowo na większej mapie