Kotłownie CO
kotlownia
      Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury oraz nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także opowiednią kotłownię. To miejsce, w którym wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale również przebiega tu cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę instalacji porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle kotłownia czy węzeł cieplny stanowił będzie serce układu grzewczego.

Właściwie zaprojektowana kotłownia pozwala na pokrycie rozmaitych potrzeb cieplnych w oparciu o pojedynczy kocioł lub też kilka kotłów, połączonych w kaskadę. Zasadniczym zadaniem kotłowni jest dostarczanie ciepła dla podstawowego systemu grzewczego budynku, na przykład grzejników. Możliwe jest także jednoczesne grzanie instalacji ogrzewania podłogowego czy ściennego a także podgrzewanie wody w basenie za pośrednictwem wymiennika ciepła. Połączenie tych funkcji z jednoczesnym przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej, przy zastosowaniu odpowiedniego sterowania, nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest jeszcze jedna funkcja jaką może pełnić nowoczesna kotłownia a mianowicie przekazywanie do obiektu nie tylko ciepła zimą ale i chłodu latem.

Wielkie znaczenie przy projektowaniu kotłowni ma dobór odpowiednich rozwiązań do potrzeb jakie stawia się przed kotłownią. Wybór taki poprzedzamy analizą ekonomiczną, z której wynika jakie rozwiązanie przyniesie Inwestorowi maksimum korzyści w stosunku do poniesionych nakładów finansowych. Jak wykazała wieloletnia praktyka iluzorycznym bywa w tym przypadku stosowanie metody 'tanich rozwiązań'. Niejednokrotnie okazało się już, że koszt samej inwestycji po uwzględnieniu wieloletnich wydatków na gaz czy prąd przestawał być kluczowym elementem przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnych urządzeń czy technologii.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że kotłownia przestała już być czarnym, ciemnym pomieszczeniem wstydliwie skrywanym niegdyś w zakamarkach piwnic. Obecnie jest to już niemalże 'reprezentacyjne' pomieszczenie o wysokim standardzie estetycznym umieszczone w dowolnej części budynku , nawet na poddaszu.

Oferuję Państwu wykonanie instalacji:

  • kotłowni CO grzejnikowego w systemie dwururowym lub rozdzielaczowym;
  • ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowego lub ścienne);
  • systemy mieszane.

W wykonywanych instalacjach stosuję:

  • rury i kształtki miedziane;
  • technologie z tworzyw sztucznych (systemy zaprasowywane, skręcane, zgrzewane);
  • rury i kształtki stalowe.


Aktualizacja: piątek, 20 kwiecień 2012 10:49